Allereerst stellen we uw kind op z’n gemak. Dan volgt een gesprek met u en/of uw kind. Daarbij proberen we de hulpvraag en de zorgen die u heeft over uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna volgt een observatie en een (lichamelijk en sensomotorisch) onderzoek waarbij we gebruik maken van verschillende gestandaardiseerde testen en/of vragenlijsten. De testen meten bv. het niveau van de ontwikkeling, de spierkracht of de bewegingsuitslagen van gewrichten, de conditie, de mate van pijn en/of de mate van beperking die het kind ervaart.

We bespreken de resultaten van het onderzoek en geven een gericht advies en/of stellen in overleg met u een behandelplan op. 

Hoe verloopt een behandeling
De nadruk ligt op het plezier in bewegen.We zijn erop getraind dat de behandeling optimaal aan sluit bij de leeftijd van uw kind en de daarbij behorende belevingswereld. 

Bij de behandeling is in principe altijd een ouder aanwezig. Dit vinden we belangrijk omdat we zo aan u kunnen laten zien waar het probleem zit en hoe we samen het kind kunnen helpen.

Bij het jonge kind krijgt u van ons instructies voor de verzorging en over de ligging en hantering van het kind. Bij oudere kinderen geven we tips en oefenadviezen mee voor thuis.

Waar vindt de behandeling plaats?

Thuis: voor zuigelingen tot de leeftijd waarop ze zelfstandig kunnen lopen en voor kinderen met ernstige aandoeningen. Behandeling aan huis vindt plaats in overleg met de ouders / verzorgers.

Praktijk: voor kinderen vanaf loopleeftijd tot +/- 18 jaar.

MST: de specialist in het MST (kinderarts, kinderorthopeed, kinderneuroloog, reumatoloog) kan ons in consult vragen tijdens het spreekuur in het MST. 

Speciaal onderwijs: voor kinderen die onderwijs volgen op “'t Sloepje/'t Reliëf", "de Huifkar", "'t Meer-ik" en OCR 't Roessingh is er de mogelijkheid voor eerstelijns kinderfysiotherapeutische behandeling op school.

Overige locaties: soms is er een reden om een kind in een dagverblijf of b.v. op school te behandelen. Hierover worden in overleg met ouders en groepsleiding afspraken gemaakt.

WIJ ORGANISEREN VANUIT DE PRAKTIJK DIVERSE GROEPSACTIVITEITEN:

Een verwijzing is niet nodig

Meld je kind nu aan!

NAAR BOVEN