Prestatiecode

1000   Zitting fysiotherapie in praktijk 30.00
1001   Zitting fysiotherapie aan huis 42.00
1100   Zitting kinderfysiotherapie in praktijk 42.00
1101   Zitting kinderfysiotherapie aan huis 54.00
1103   Instructie en/of overleg 42.00
1105   Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag 30.00
1400   Consult fysiotherapie in praktijk 50.00
1401   Consult fysiotherapie aan huis 65.00
1864   Screening en intake en onderzoek 50.00
1870   Intake en onderzoek  40.00
1900   Korte rapporten 25.00
1920   Telefonische zitting 15.00
1961   Late afmelding/ no show factuur 40.00

Deze tarieven worden alleen in rekening gebracht indien:           
*u een restitutiepolis heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar           
*wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar   

De algemene betalingsvoorwaarden zijn op te vragen bij het secretariaat (secretariaat@kinderfysioteam.nl).

Wij zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling. Voor informatie, zie de folder in de wachtkamer of vraag hem aan via de mail.

Verhindering

Het komt steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip. We zijn daarom genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen.

Na twee keer niet afzeggen of afzegging binnen 24 uur voor de afspraak wordt €40,- in rekening gebracht. U ontvangt hiervan een factuur, die u niet bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.       

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht minimaal 24 uur van te voren (uitzonderingen daargelaten, dit ter beoordeling van Kinderfysioteam Enschede).

Afmelden kan zowel telefonisch (ook voicemail) als via de email.

WIJ ORGANISEREN VANUIT DE PRAKTIJK DIVERSE GROEPSACTIVITEITEN:

Een verwijzing is niet nodig

Meld je kind nu aan!

NAAR BOVEN