• Een zuigeling die blijft ‘hangen’ in de zitfase en niet zelfstandig tot kruiphouding of staan komt zal zijn omgeving niet spontaan verkennen en steeds meer om hulp gaan vragen en/of angstig worden.
    De hoofddoelstelling is om uw kind te leren hoe het deze vaardigheid zelfstandig kan uitvoeren met behoud van een veilig gevoel.  
  • Een peuter die vaak valt, moeite heeft met balans en niet zo stevig is in de gewrichten, zal meer moeite hebben met opstappen, overstappen, klimmen en springen en door de negatieve ervaringen deze activiteiten misschien gaan vermijden.
    De hoofddoelstelling is om met behoud van het plezier in bewegen deze vaardigheden langzaam en veilig aan te leren.  
  • Een kind met een halfzijdige verlamming dat niet zelfstandig kan fietsen waardoor het niet samen met leeftijdsgenoten mee naar school kan.
    De doelstelling is om de deelvaardigheden die hiervoor nodig zijn aan te leren totdat het kind technisch kan fietsen. Daarna bouwen we verkeerselementen in, zodat het zodat het kind verantwoord aan het verkeer kan deelnemen.  

 

Hoe lang is behandeling nodig
Dat hangt af van de hulpvraag. Soms volstaan we met één advies, soms is langdurige behandeling nodig. De duur van een behandeling en het tijdstip van een evaluatie spreken we van tevoren met u af.

WIJ ORGANISEREN VANUIT DE PRAKTIJK DIVERSE GROEPSACTIVITEITEN:

Een verwijzing is niet nodig

Meld je kind nu aan!

NAAR BOVEN